logo

哈达波斯网|专注网站

脚本

js版本的bin2hex和hex2bin

脚本  2022/6/11 9:32:28  管理员  

今天在某网站上发现了一个 源码 被加密了。然后看他的解密方式是这个 所以就复制下来他的加密解密 函数。方便以后 使用。 支持中文,英文,数字。等。主要是他加密的 是网页源码。也就是前端源码、。

//加密
function bin2hex(str) {
    var ret = '';
    var r = /[0-9a-zA-Z_.~!*()]/;
    for (var i = 0, l = str.length; i < l; i++) {
        if (r.test(str.charAt(i))) {
            ret += str.charCodeAt(i).toString(16);
        } else {
            ret += encodeURIComponent(str.charAt(i)).replace(/%/g, '');
        }
    }
    return ret;
}
//解密
function hex2bin(str) {
    var ret = '';
    var tmp = '';
    for (var i = 0; i < str.length - 1; i += 2) {
        var c = String.fromCharCode(parseInt(str.substr(i, 2), 16));
        if (c.charCodeAt() > 127) {
            tmp += '%' + str.substr(i, 2);
            if (tmp.length == 9) {
                ret += decodeURIComponent(tmp);
                tmp = '';
            }
        } else {
            ret += c;
        }
    }
    return ret;
}
//用法
//加密
str=bin2hex("abc123中文ABC");
//解密
console.log(hex2bin(str));


网站首页  | 最新公告  | 漏洞修补  | 网站模板  | 知识文档  | 与我联系
Copyright © 2015 jlasp.com All Rights Reserved.
哈达波斯网|专注网站 版权所有
地址:吉林省吉林市昌邑区 联系QQ:383612004 联系人:董先生
未经本站授权,禁止复制或建立镜像,内容仅用于学习参考!
ICP备案号:吉ICP备15000891号-1 | 

吉公网安备 22020202000301号